Česky English Deutsch Russian Polski

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Breadcrumb navigation

Home > O nas > Aktualności > Konkurs na najbardziej kreatywne zdjęcie ciężarówki!

Konkurs na najbardziej kreatywne zdjęcie ciężarówki!Data:
24.6.2024

Z radością ogłaszamy wyjątkowy konkurs dla naszych kierowców! Jeśli masz w sobie duszę artysty i chcesz się wykazać kreatywnością, ten konkurs jest właśnie dla Ciebie. Oto szansa, aby Twoje umiejętności fotograficzne zostały docenione, a Twoje zdjęcia trafiły na nasze oficjalne kanały!

Co należy zrobić?

Wystarczy, że do 30 czerwca 2024 roku prześlesz nam maksymalnie 3 różne fotografie naszej ciężarówki. Możesz to zrobić, wysyłając zdjęcia na numer 798 160 667 lub poprzez wiadomość na naszym profilu Facebooka.

Co możesz wygrać?

Zdjęcia będą oceniane przez uczestników Pikniku Rodzinnego 2024. Najbardziej kreatywne prace zostaną nagrodzone! Nagrody wręczy osobiście Prezes firmy podczas pikniku firmowego, który odbędzie się 13 lipca 2024 roku w Gołaszewie.

 

Regulamin Konkursu na Najbardziej Kreatywne Zdjęcie Ciężarówki

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest firma Lorenc Logistic Polska.
 2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich kierowców firmy Lorenc Logistic Polska.
 3. Konkurs trwa od 10.05.2024 do 30.06.2024.
 • 2 Warunki uczestnictwa
 1. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać maksymalnie 3 różne fotografie ciężarówki na numer 798 160 667 lub w wiadomości na profilu Facebook Lorenc Logistic Polska.
 2. Każde zdjęcie powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz datą wykonania.
 • 3 Zasady konkursu
 1. Zdjęcia będą oceniane przez uczestników Pikniku Rodzinnego 2024.
 2. Uczestnicy Pikniku Rodzinnego 2024 wybiorą trzy najbardziej kreatywne zdjęcia.
 3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas pikniku firmowego 13.07.2024 w Gołaszewie.
 • 4 Nagrody
 1. Przewidujemy 3 główne nagrody dla autorów najbardziej kreatywnych zdjęć.
 2. Nagrody zostaną wręczone osobiście przez prezesa firmy na pikniku firmowym.
 • 5 Prawa autorskie i wykorzystanie zdjęć
 1. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
 2. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs zdjęć na stronie internetowej Lorenc Logistic Polska, profilu na Facebooku oraz LinkedIn.
 3. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania zdjęć w materiałach promocyjnych, reklamowych oraz na stronie internetowej firmy.
 4. Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują Organizatorowi nieodpłatnie.
 5. Autorzy zdjęć, poprzez nadesłanie ich na konkurs, zrzekają się wszelkich roszczeń finansowych i prawnych w stosunku do Organizatora związanych z wykorzystaniem zdjęć zgodnie z niniejszym regulaminem.
 • 6 Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani.
 2. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail: sekretariat@lorenc-logistic.com.pl
 3. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Lorenc Logistic Polska.

12.jpg